ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

<<<<ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561>>> กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561